Derfor får Almaty vinter-OL i 2022

I slutten av juli bestemmer IOC seg for om Beijing eller Almaty får vinter-OL i 2022. For mange er Beijing den soleklare favoritten. Almaty og Kasakhstan forbindes med den latterlige figuren Borat og med den eneveldige herskeren Nursultan Nasarbajev. IOC vet kanskje mer?
Her er fem grunner til at Almaty får OL i 2022.
Hvit snø og kompakte leker. I evalueringsrapporten som kom 1. juni 2015 fikk Almaty mye skryt for gode værforhold og for at arenaene tett inntil hverandre. Evalueringen viste bekymring for snømangel i Beijing og for svært forurenset luft. IOC-representantene ble også overrasket over at avstanden mellom arenaene i Beijing Zhangjiakou og Yanqing var så store som de var, mye større enn antatt.

IOC liker kompakte leker. Både i Vancouver 2010 og i Sotsji 2014 var det snømangel. Lite snø og lang reisevei setter IOC liten pris på. Det slipper de å bekymre seg for i Almaty.
Anleggene står ferdig. Uavhengig av OL har Almaty nesten bygget ferdig alle anleggene allerede. Det gjør at de kan testes og gjøres helt klare lenge før OL starter og det gjør OL langt billigere. De store kostnadssprekkene til tidligere OL – både sommer og vinter – skyldes delvis tidspress.

Siden hovedkritikken mot IOC de siste årene har vært at OL har blitt for dyrt kan et OL til Almaty faktisk vise at de mener noe med kostnadsreduksjoner. Kineserne har på sin side både i OL i Beijing i 2008 og i ungdoms-OL i Nanjing i 2012 ikke vist noen grenser i ressursbruk. Det er en fordel for Almaty.
Geografi. Den største utfordringen til Almaty har vært å fortelle IOC-medlemmene hvor Kasakhstan ligger og overbevise dem om at Almaty er et vintersportssted. Det er ikke alle som husker skøytetidene fra Medeo-banen på 1960-tallet. Mine kilder tett på IOC og rundt de viktigste vinteridrettsforbundene sier at IOC ble mektig imponert av den siste presentasjonen Almaty ga i juni. 

Det har også gått opp for de samme personene at OLene som har vært og skal arrangeres i Asia finner sted i Øst-Asia (Kina, Sør-Korea, Japan). Med ønske om å spre lekene mer passer Almaty perfekt i denne omgang.
Mindre bråk tross alt. Kasakhstan er et autoritært land og kommer svært dårlig ut på alle oversikter over brudd på menneskerettighetene. Men det gjør også Kina og i Kina ble bruddene på menneskerettighetene verre på grunn av OL.

I forkant av OL i Beijing var det ekstremt mye bråk i forbindelse med fakkelstafetten, noe som førte til at fakkelstafetten utenfor vertslandet ble lagt ned av IOC. Dette bråket og all den negative publisiteten husker IOC. Og siden Kina er en større stormakt i dag enn i 2008 er det ikke annet å vente enn at protestene mot Kina kommer til å bluss opp igjen allerede i august i år skulle IOC velge Beijing.
Kasakhstan har ikke like stor prestisje internasjonalt og er en mygg å regne i internasjonal politikk sammenlignet med Kina. Protestene kommer derfor til å bli mindre og muligheten for å endre politikken til Kasakhstan på grunn av OL er større enn i tilfellet Kina. Det tror jeg IOC tar hensyn til.
Kjøttvekta. Men til syvende og sist er det de personlige preferansene til IOC-medlemmene som avgjør. Det er 101 IOC-medlemmer som sitter i salen når beslutningen skal tas. Av disse er fire kinesere. Disse kan ikke stemme på Beijing fordi IOC-charteret sier at du ikke kan stemme så lenge kandidaten fra ditt eget land er med. Det betyr at Kina i utgangspunktet har fire stemmer mindre enn Kasakhstan. Jeg regner det som sannsynlig at kineserne vil ha OL til eget land.
Den mektige sjeik al-Sabah fra Kuwait har lenge sagt at han går for Almaty. Han sitter både i IOCs styre og er leder for ANOC (paraplyorganisasjonen til alle de nasjonale olympiske komiteene). Al-Sabah er i tillegg den som sørget for at Thomas Bach ble valgt til IOC-president. Det kan binde opp IOC-presidenten skulle sjeiken presse fram sin kandidat.
EOC-president og IOC-medlem Patrick Hickey står i nær forbindelse med al-Sabah og var hjernen bak European Games i Baku i Aserbaijdsjan, leker som han selv mener var en kjempesuksess. Hickey har også signalisert stor støtte til Almaty og alliansen al-Sabah – Patrick Hickey gir i så fall Almaty stor tyngde.
I tillegg kan geopolitikken spille en viktig rolle. I den olympiske familie teller tidligere bånd i Sovjetunionen mye. Tre russere – en av dem ledere for evalueringskomiteen til lekene i 2022 – sitter i IOC. Det er stor sannsynlighet for at de stemmer Almaty sammen med tidligere sovjetvenner.
Beijings muligheter. Beijings muligheter ligger i at deres søkerkomité har drevet massiv PR-kampanje for å få lekene over lang tid, de har ikke spart på ressursene og har kanskje på den måten greid å overbevise tvilerne. I tillegg har Beijing erfaring med å arrangere OL og dette kan være et argument for gjenbruk av anlegg og et argument om at kineserne vet hva de går til. I tillegg vil vinter-OL til Kina åpne opp et stort vintersportsmarked med potensielt 300 millioner kinesiske vinterturister. Blant mange i IOC og blant IOCs sponsorer er det fortsatt pengene som teller.

Hva de to norske IOC-medlemmene Gerhard Heiberg og Ole Einar Bjørndalen tenker å stemme? Spør norske myndigheter om hva de syns?