Stemmejuks da Beijing fikk vinter-OL i 2022?

Beijing fikk vinter-OL i 2022 med knapp margin. Almaty ble slått med bare 4 stemmer. Men var det egentlig Almaty som vant? Kluss med den elektroniske stemmegivningen setter fart i spekulasjonene.
Knapp seier i andre runde. Stemmetallet var 44-40 i Beijings favør, men resultatet ble først klart etter at alle IOC-delegatene ble bedt om å stemme på nytt etter problemer med det elektroniske stemmesystemet. Nå spekuleres det i om årsaken er at Almaty vant den elektroniske avstemningen og at det var et resultat Thomas Bach og IOC ikke kunne leve med. Det melder flere internasjonale medier, blant annet Gamesbids.com.
Nytt utstyr fra Samsung. Til IOC-sesjonen i Kuala Lumpur tok IOC for første gang i bruk et helt nytt elektronisk avstemningsutstyr, helt nye tableter fra Samsung (en av IOCs TOP-sponsorer) ble delt ut til hvert enkelt IOC-medlem til bruk i de forskjellige avstemningene. Utstyret fungerte helt fint da de stemte over ungdoms-OL i 2020, der Lausanne slo Brasov med 71 mot 10 stemmer. Problemet begynte da de skulle stemme over OL i 2022.
Kluss i stemmegivningen. Da avstemningen begynte kunne alle se (de som var i salen og de som fulgte med på live streaming) at flere av delegatene hadde problemer med sine tableter og både viste tabletene til hverandre og byttet inn til nye. Etter en del fram og tilbake ble avstemningen offisielt avsluttet, men like etterpå annonserte IOCs generaldirektør Christophe De Kepper at de ”ikke var komfortable med integriteten til stemmegiviningen” og at de derfor ville avholde en ny avstemning på gamlemåten, med andre ord med penn og papir. Hvorfor?
NO answer. Resultatene fra den første elektroniske valgrunden er ikke frigitt og det er ikke gitt noen god forklaring på hva IOC mener med integritetsproblemer. Den tyske journalisten Jens Weinreich har blant annet bedt om forklaring, men har (som vanlig) blitt avvist av IOC.
Uavgjort i første runde? Ryktene begynte raskt å svirre om et uavgjort resultat i den første valgrunden, men at Thomas Bach ikke kunne godta dette og derfor ba om ny avstemning. Dette avviser IOC-medlemmet Nicole Hoevertsz fra Aruba, som hadde det overordnede ansvaret for avstemningen.
Minst tre visste resultatet. Sammen med Patrick Chamunda fra Zambia og Frankie Fredricks fra Namibia hadde Hoevertz ansvaret for å overvåke avstemningen. Det betyr at tre IOC-representanter overvåket sine kolleger under den elektroniske avstemmingen og ingen tredjepart, så vidt jeg har fått med meg. Det betyr at disse tre visste om resultatet i den første avstemningen og kan ha endret sin stemmegivning i den andre runden basert på det de visste fra den første runden. Det vet vi ennå ikke noe om.
Trøstestemmer borte? I tillegg kan flere ha fått vite hva de andre stemte i den første runden og fått dem som stemte for Almaty i den første runde til å stemme på Beijing i den andre fordi de trodde at det eneste de ga Almaty i første runde var trøstestemmer og ikke lekene i 2022.
11 tableter byttet ut. På spørsmål om hva som var resultatet i den første avstemningen henviser IOC-talsmann Mark Adams hele tiden til at Det Norske Veritas har godkjent stemmeresultatene i den andre valgomgangen. Ikke noe om hva resultatet ble i den første avstemmingen. Men han sier at 11 tableter ble byttet inn av IOC-representanter som hadde problemer med dem de først fikk utdelt og at det var det som gjorde at de valgte å ta avstemningen på nytt. På penn og papir.
En sikker og to usikre. Det vi vet er at minst tre IOC-medlemmer vet resultatet av den første valgomgangen. Det vi ikke vet er hva IOC mener med integritet, hva stemmetallet var etter første valgomgang og om Det Norske Veritas har bidratt til at ny stemmegivning ble igangsatt.
Hvis IOC virkelig mener noe med sitt prat om åpenhet og gjennomsiktighet kan de fortelle hvorfor det ble foretatt en ny stemmegivning og hva resultatet var i den elektroniske avstemningen. Hvis ikke har de nok et troverdighetsproblem.