Geir Lippestad kandidat til vervet som Idrettspresident

Her er pressemeldingen fra Valgkomiteen i NIF:

Valgkomiteen i NIF har vært samlet til møte i dag (onsdag 19. desember, Park Inn – Gardermoen) for en første gjennomgang av kandidater som er fremmet av organisasjonen til posisjoner i Idrettsstyret for neste tingperiode.

Det er 47 kandidater til ulike posisjoner. Valgkomiteen har selvstendig forslagsrett på styrekandidater inkludert president. Valgkomiteen vil foreta intervjuer med aktuelle personer i januar/ februar 2019. Endelig innstilling til Idrettstinget kommer sammen med øvrige tingdokumenter i april 2019.

Følgende er aktuelle som presidentkandidater:

Arild Mjøs Andersen

Berit Kjøll

Geir Lippestad

Sven Mollekleiv

Eirik Sørdal

Tom Tvedt

Valgkomiteens leder – Anne Irene Myhr – mobil 48168279

Det er mulig å gi et bidrag til Idrettspolitikk.no på Vipps til 95754675. Ta kontakt hvis du ønsker å bruke innhold fra bloggen eller har tips: aselliaas@gmail.com