GJESTEKOMMENTAR: Idrettspresidentens balansekunst

Av professor Dag Vidar Hanstad, Norges idrettshøgskole

På helgens idrettsting oppstår en situasjon NIF aldri har opplevd – iallfall ikke etter sammenslåingen i 1996: En sittende idrettspresident går til Tinget for å bli gjenvalgt uten å være innstilt fra valgkomiteen.

Etter å ha vært i tenkeboksen lenge, bekreftet Tom Tvedt onsdag at han utfordrer valgkomiteens innstilte kandidat, Sven Mollekleiv. Det gjør også Berit Kjøll. Dermed er det tre kandidater.

Iallfall når idrettspresidenten åpner Idrettstinget etter lunsj fredag. Helgen er lang, så vi får se hvordan det ser ut søndag morgen.

Før Tinget i 1999 hoppet Arne Myhrvold av da han ikke fikk støtte støtte i valgkomiteen. Etterfølgerne Kjell Kran og Karl-Arne Johannessen måtte gå i perioden, mens Tove Paule og Børre Rognlien ikke tok gjenvalg.

En president har naturlig nok en svært sentral rolle i et idrettsting. Han eller hun ønsker velkommen, og gir etter konstitueringen styrets status til Tinget. Utover i helgen vil Tvedt være på talerstolen en rekke ganger.

De to andre kandidatene sitter langt bak i salen – uten noen annen rolle enn å observere. Kanskje får de si noe rett før valget søndag formiddagen. En kort appell vil neppe flytte noen stemmer.

Tvedt må selvsagt få skryte av det Idrettsstyret har oppnådd i perioden. Samtidig vil han ved å smøre for tjukt på, kunne få mer motbør fra salen enn om han ikke hadde vært kandidat. De som støtter de to andre kandidatene, vil muligens være tydeligere i kritikken av Tvedt og det avgående styret enn de ellers ville ha vært. Nå blir mange saker koblet til kampen om å bli ny president.

I intervjuene de siste månedene har Tvedt snakket mye i jeg-form. Etter som det er HAN som har stått i stormen og fått kritikk (mye ufortjent), er ikke det urimelig. Men også her er det viktig å finne en balanse.

Norsk idrett har oppnådd mye de fire siste årene. En del vil temmelig sikkert mene det er til tross for Idrettsstyret og ikke på grunn av Idrettsstyret. Her vil tingsalen få en utfordring. Hvordan skal de veie skryt og kritikk mot styret – og presidenten? Flere vil nok være forsiktige med å gi Tvedt for mange gratispoeng.

Selve styret får en viktig rolle på Lillehammer. Hvordan vil medlemmene opptre? Det som kunne bane vei for den sittende presidenten, er om et samlet styre stiller seg bak ham. Det skjer ikke. Det er et sterkt signal at den lojale visepresidenten Kristin Kloster Aasen har flagget sin støtte til Berit Kjøll. Det kan vrke som om styret er splittet omtrent på midten, noe som også framgår av flere forslag fra styret til Tinget.

At bare to medlemmer er innstilt av av valgkomiteen, viser at styret har fungert dårlig. Spørsmålet Idrettstinget må stille seg, er om det er nok å bytte ut nesten alle rundt Tom Tvedt, eller om han er en del av problemet. Den viktigste oppgaven til presidenten er å få styret til å fungere.

Jeg har ikke noe svar. Ønsker bare at Tom Tvedt får et riktig godt idrettsting. Det har han fortjent etter fire røffe år.

Det er argumenter for gjenvalg, men også motargumenter. Slik er det også med de to som vil ta over.

Tingdelegatene står foran et tøft valg.

LES OGSÅ: KOMMENTAR: Kineserne vil dominere i ski-VM i Trondheim i 2025

LES OGSÅ: DEBATT: Hvorfor lar de seg sponse av Huawei?

PS: Likte du artikkelen? Gi et frivillig bidrag til Idrettspolitikk.no på Vipps til 95754675 eller sett inn penger på kontonr. 9801.36.55871.

Ta kontakt hvis du ønsker å bruke innhold fra bloggen eller har tips: idrettspolitikk@gmail.com.

Følg Idrettspolitikk.no på Facebook: https://www.facebook.com/idrettspolitikk/