KOMMENTAR: Fritt fram for å bryte koronareglene?

Det kan virke som stadig flere klubber på nivåene under Eliteserien, Toppserien og OBOS-ligaen bryter koronabestemmelsene. NFF sier de ikke kan gjøre noe med det. Det bør det gjøres noe med.

Etter at VG avslørte at Bærum trente for fullt denne uka, har det kommet stadig flere rapporter om at klubber i Norge fra 2. divisjon og under har brutt smittevernreglene og NFFs regelverk.

Ingen straff

Det er foreløpig kun i Eliteserien, Toppserien og OBOS-ligaen at lagene får trene med full kontakt blant fotballspillere over 20 år. 2. divisjonslagene må fortsatt holde minst en meters avstand.

Til VG sier Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF, at forbundet ikke har mulighet til å sanksjonere Bærum, fordi 2. divisjon ikke ligger under NFFs protokoller for toppfotballen.

Elitedirektør i NFF Lise Klaveness sier til VG at «formell straff er ikke den eneste måten å følge opp på, og heller ikke alltid den mest effektive».

Brev med bønn om god oppførsel

I et brev som Lise Klaveness har sendt ut til alle klubber under OBOS-ligaen henviser hun til VG-oppslaget og skriver blant annet:

«Det vises til oppslag i VG i går vedr. kontakttrening i klubb. Dett kan gjelde kun omtalte klubb, eventuelt også andre. Det viktigste nå er at eventuell brudd stanses umiddelbart og at alle henter frem motivasjon til å stå i dette samlet».

Senere i brevet skriver hun:

«Selv om ikke myndighetene har utarbeidet eksplisitte sanksjonbestemmelser for brudd på veilederen, er det selvsagt klare forventninger til at idrettslag og fotballklubber følger myndighetenes veileder.»

Og at:

«Brudd på anbefalte smitteverntiltak vil kunne sette toppfotballpiloten under unødvendig press, være i strid med fair play-hensyn overfor kolleger i ligaen og dessuten undergrave den gode disiplin de aller fleste aktører i fotballen har vist under den særdeles krevende perioden vi har vært inne i»

Dette er en klar oppfordring til å holde seg til regelverket, men det spørs om det holder, særlig hvis det brer seg en oppfatning om at smittesituasjonen er lav. Og så spørs det om det holder å sende ut et brev.

Uheldig situasjon skapt av stor usikkerhet

Dette er en uheldig situasjon på flere måter og den har oppstått fordi det kommer så mange rapporter og retningslinjer som for mange virker ulogiske, at stadig flere velger en løsning som passer for seg, uten at man tenker på fellesskapet.

Gjenåpningen av norsk fotball etter korona-nedstengingen har vært uoversiktlig og til dels rotete.

På den ene siden har regjeringen kommet med andre signaler enn norske helsemyndigheter og på den andre siden har det kommet ulike signaler fra myndighetene og fotballen.

I det offentlige ordskiftet har mange av dem som har ønsket fotballen tilbake (fotballtrenere, fotballkommentatorer og supportere) viftet med rapporter som taler deres sak og på den måte skapt en forventning om at det snart er klart for fotball igjen, selv om myndigheten sier noe annet.

Det har skapt falske forhåpninger og enkelte gnisninger mellom myndighetene og fotballen.

Flere steder ble det åpnet opp for uorganisert aktivitet, før den organiserte aktiviteten kom i gang og det skapte irritasjon blant klubber som mente at de best kunne ivareta smittevernhensyn. Det rokket rett og slett ved dugnadsånden til mange i fotball-Norge.

Og når den organiserte fotballen først kom i gang igjen følte mange seg diskriminert innenfor fotballen også.

Redd for konkurransefordel?

NFF fikk på plass en ordning som sørget for eliteseriestart 16. juni og etter hvert til at Toppserien og OBOS-ligaen også kommer i gang igjen.

Før OBOS-ligaen fikk tillatelse til å trene for fullt igjen, følte klubber som for eksempel LSK at de ble straffet for god drift. LSK fikk ikke begynne å trene igjen, selv om de ikke hadde permittert en eneste ansatt eller spiller, og begrunnelsen fra NFF var at det ville gi LSK en konkurransefordel.

De som nå bryter korona-reglene vil også få en konkurransefordel sammenlignet med klubber som velger å holde seg til regelverket.

Det er merkelig at NFF ikke kan gå inn å kontrollere dette, eller å straffe dem som bryter et regelverk, som ikke bare skal ta hensyn til smittefaren i fotballen, men som er en del av en helhet som skal beskytte hele Norge. Det er nå vi trenger Fair Play.

Nå kan alle under 20 år trene som normalt og det gir utfordringer til de fleste seniorlag nedover i systemet.

Det er vanskelig å vite om dette er faglig begrunnet årsgrense eller om det er «tenk på et tall»-logikk.

For mange er dette et kunstig skille, og kan ha bidratt til at mange klubber bryter reglementet, rett og slett fordi det ikke harmonerer med hverdagen til fotballspillerne.

Jeg tror de fleste skjønner at tribunene ikke kan fylles opp når fotballen sparkes i gang igjen.

Men at det skal være verre for 19 og 21-åringer å trene sammen enn å ligge sammen på badestranda, spille løkkefotball sammen når man kommer hjem fra jobb, ta en fest på byen sammen eller dytte på hverandre i kø på IKEA tror jeg oppfattes veldig rart mange steder.

Be om møte – bli enige om sanksjoner

Det er vanskelig å vite hva som er rett og galt i den situasjonen vi er oppi, men i enkelte tilfeller går det an å be om en viss logikk.

Jeg ser at mange kaller Bærum og andre klubber som bryter koronaregelverket for møkkaklubber og svikere. Det blir for enkelt.

Jeg tror at mange andre klubber gjør det samme som Bærum og hvis norske myndigheter og NFF har en faglig, god begrunnelse for det regelverket som gjelder, bør de kalle inn alle trenere og ledere i klubbene langt nedover i systemet og bli enige om hva som er god oppførsel.

Og om mulig bli enig om et strafferegime som alle klubber må forholde seg til, uansett nivå.

I andre land har man for eksempel straffet lag med poengtrekk for å bryte regelverket.

Dette dreier seg som sagt ikke bare om fotball, det er mye mer enn det.

LES OGSÅ: DEBATT: Koronatiltak til liten nytte

LES OGSÅ: DEBATT: Fotballforbundets argumentasjon er selvmotsigende og tvilsom

LES OGSÅ: KOMMENTAR: Det holder ikke å være fin på håret, Raja!

PS: Likte du artikkelen? Gi et frivillig bidrag til Idrettspolitikk.no på Vipps til 95754675 eller send IPNO1 START til 2030 for månedlig bidrag på kr. 49,- eller IPNO2 til 2030 for enkeltbidrag på kr. 200,-.

Ta kontakt hvis du ønsker å bruke innhold fra bloggen eller har tips: idrettspolitikk@gmail.com.

Følg Idrettspolitikk.no på Facebook: https://www.facebook.com/idrettspolitikk/