Amnesty International med fem Qatar-krav til FIFA-presidenten

Den norske debatten om boikott av fotball-VM i Qatar i 2022 har tatt av i styrke og også ført til diskusjon i andre land. En sentral aktør i debatten har vært Amnesty International. Nå har de sendt brev til FIFA-president Gianni Infantino med krav om tiltak i Qatar.

Amnesty International starter også en internasjonal underskriftskampanje rettet mot fotballsupportere som ønsker å bruke VM til å presse Qatar og FIFA til å gjøre forholdene til fremmedarbeiderne i Qatar bedre.

Norge gjør seg bemerket i utlandet

Det som startet som et supporteropprør etter en artikkel i den britiske avisen The Guardian endte med et vedtak om ekstraordinært fotballting i Norge 20. juni der det skal vedtas boikott eller ikke av fotball-VM i Qatar.

NFF har nedsatt et eget utvalg som skal levere fra seg en rapport om konsekvensene for norsk fotball ved en eventuell boikott av VM i Qatar som starter i november 2022.

I den norske debatten har menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International blitt en sentral aktør. Både fordi de nesten årlig etter at Qatar ble tildelt VM på tvilsomt vis i desember 2010 og fordi de aldri har villet ta stilling til om Norge eller andre land bør boikotte mesterskapet.

Flere som mener at Norge ikke skal boikotte VM har noen ganger fremhevet at Amnesty er mot boikott. Det stemmer ikke. Gjentatte ganger har Amnesty sagt at de ikke ønsker å ta stilling til boikott og at fotballen selv må velge de virkemidler de mener er mest riktig.

Men etter at debatten om boikott tok fyr i Norge og spredde seg til andre deler av Europa har den danske avdelingen av Amnesty faktisk sagt at de kan støtte en boikott hvis det viser seg at dødstallene som The Guardian refererte til i Qatar er korrekte og det viser seg at mørketallene er store.

Kommer med fem krav

For å avklare sine standpunkter i saken har den fungerende generalsekretæren i Amnesty International, Julie Verhaar sendt et brev til FIFA-president Gianni Infantino der hun utrykker bekymring for situasjonen i Qatar og at det til tross for at det er vedtatt nye lover som skal sikre fremmedarbeiderne bedre rettigheter, så er det langt fra godt nok.

Hun henviser til Amnestys egne rapporter om overgrep, dårlige arbeidsforhold og manglende utbetaling av lønn og henviser samtidig til FIFAs egne etiske retningslinjer som hun mener ikke blir fulgt i tilfellet Qatar.

I brevet kommer hun med fem krav til FIFA:

  1. At det gjennomføres en «aktsomhetsstudie» (due diligence) der man offentliggjør hvilke krav man har satt til VM-arrangøren og funnene man har gjort i forbindelse med VM i Qatar i 2022. I denne sammenheng må FIFA vise til uavhengige undersøkelser av all forhold knyttet til VM.
  2. At myndighetene i Qatar sammen med internasjonale organisasjoner og det sivile samfunn forsøke å rette opp noe av skaden som er skjedd og gi erstatning til dem som er skadelidende og at det skal være full åpenhet om de tiltakene man gjør.
  3. At FIFA også gjennomgår sine egne og samarbeidspartnernes handlinger og gir erstatning eller hjelp til dem som har blitt påført skade eller på annen måte er skadelidende, og at de er åpne om det de finner og gjør.
  4. At FIFA bruker all sin makt og innflytelse til å få Qatar til å implementere alle lover og regler som de har vedtatt om arbeidsforhold og som ennå ikke er trådt i kraft.
  5. At FIFA i framtiden forplikter seg til at menneskerettigheter er en del av kriteriene når senere mesterskap skal tildeles.

Les hele brevet Amnesty har sendt til FIFA her:

EMBARGOED-TC-MDE-22.2021.1511-to-Gianni-Infantino-re.-Qatar-2022

PS: Likte du artikkelen? Gi et frivillig bidrag til Idrettspolitikk.no på Vipps til 95754675 eller send IPNO1 START til 2030 for månedlig bidrag på kr. 49,- eller IPNO2 til 2030 for enkeltbidrag på kr. 200,-.

Ta kontakt hvis du ønsker å bruke innhold fra bloggen eller har tips: idrettspolitikk@gmail.com.

Følg Idrettspolitikk.no på Facebook: https://www.facebook.com/idrettspolitikk/