KOMMENTAR: NFF går baklengs inn i Qatar-spørsmålet

Har du hørt om dansken, svensken og nordmannen som ville til VM i Qatar? Dansken sendte brev. Svensken ønsker mer dialog. Og nordmannen satt ned en kommisjon.

Etter et massivt og historisk grasrotopprør med krav om boikott av VM i Qatar har de skandinaviske fotballforbundene i tur og orden nå sendt brev til FIFAs president Gianni Infantino og generalsekretær Fatma Samoura der de krever tiltak for bedre forhold for fremmedarbeidere i Qatar før, under og etter VM som starter i november i 2022.

Boikott før man får svar fra FIFA?

Endelig vil mange si og på tide at de adresserer FIFA og ikke myndighetene i Qatar. For at ting skal skje i Qatar i forbindelse med dette mesterskapet er det FIFA som må ta initiativet.

Om FIFA etterkommer kravene er jeg usikker på. Jeg frykter at disse initiativene kommer for seint.

Det er nesten noe absurd over måten NFF har manøvrert seg i denne saken. I dette spørsmålet har forbundet kommet med svarene før spørsmålene er stilt.

Og når spørsmålene kommer blir de til stadighet svar skyldig. NFF kan i juni i teorien vedta en boikott av VM i Qatar på et ekstraordinært fotballting, før de får svar fra FIFA om hva de vil gjøre i Qatar og selv om Qatar (også her i teorien) gjør innrømmelser og gjør livet bedre for fremmedarbeiderne der.

De har havnet i denne situasjonen helt på egenhånd.

I mange år har NFF kommet unna problemstillinger knyttet til Qatar fordi det har kommet svært få spørsmål om det de har gjort eller ikke gjort i Qatar og noen har også trodd på dialoglinja som de selv hele tiden har fremhevet som løsningen på problemene i Qatar.

Grasrotoppgjør i norsk fotball

Men da VM-kvalifiseringen nærmet seg og det kom nye rapporter om mishandling av fremmedarbeidere i Qatar var det få som trodde på dialogsporet til NFF og det oppsto et historisk grasrotopprør som førte til at det kom benkeforslag på fotballtinget 14. mars om at Qatar-spørsmålet skulle tas opp

Benkeforslag krever 2/3 flertall på fotballtinget og forslaget ble stemt ned. 146 stemte mot og 61 å diskutere dette temaet i det hele tatt.

Hadde NFF anbefalt avstemning om boikott allerede 14. mars er det store muligheter for at boikott hadde blitt nedstemt og NFF ville vært ferdige med saken.

Istedenfor ble det bestemt at det skulle holdes et ekstraordinært fotballting 20. juni der Qatar-spørsmålet skal avgjøres. Samtidig ble det nedsatt en egen Qatar-kommisjon som skal utrede konsekvensene av en boikott.

Og også når det gjelder kommisjonens mandat kom man med svarene først.

Kommisjonen som er nedsatt består 14 personer og ledes av Sven Mollekleiv og i mandatet står det blant annet at:

Med utgangspunkt i vurderingen av virkemidler skal utvalget foreslå tiltak for norsk fotball som er best egnet til å styrke arbeidet med å forbedre grunnleggende menneskerettigheter i Qatar. En eventuell boikottbeslutning av VM i Qatar antas å ha betydelige sportslige og økonomiske konsekvenser (min uthevelse), både for landslagene (både A- og aldersbestemte), toppklubbene og breddeklubbene. Utvalget skal belyse konsekvensene.

NFF har dermed valgt å vurdere konsekvensene for hele norsk fotball fordi de antar at det har konsekvenser for dem.

Om dette er et taktisk grep eller et uttrykk for at de ikke helt har skjønt hva protestene mot VM i Qatar dreier seg om aner jeg ikke.

Men denne formuleringen vil garantert provosere dem som allerede ønsket boikott. For dem handler det ikke om konsekvensene for norsk fotball, men om konsekvensene for dem som lider når fotball-VM skal arrangeres. Og kanskje om framtiden til fotballen som helhet.

Hadde NFF hatt troen på dialog, tror jeg de burde ordlagt seg annerledes også her.

For nå mobiliserer kreftene som ønsker boikott og flere og flere klubber som kan delta på det ekstraordinære tinget vedtar boikott av VM i Qatar uavhengig av hva Mollekleiv-kommisjonen kommer fram til.

Denne gang trenger de ikke 2/3 flertall, men greier seg med over 50% av stemmene. I følge nettsidene til Norsk Supporterallianse har 34 klubber vedtatt boikott av VM i Qatar og det er ventet at flere følger etter.

Og for å gjøre situasjonen enda mer absurd satt den nybakte landslagstreneren Ståle Solbakken sammen med landslagsspillerne i gang en egen protestaksjon i forkant av VM-kvalifiseringen mot Gibraltar.

Denne aksjonen spredte seg til flere land i Europa og det bidro blant annet til at det danske og svenske forbundet sendte brev til FIFA om krav til endringer i Qatar.

Et brev NFF har kopiert og sendt videre. Spørsmålet nå er om svaret på brevet har noe å si for NFF. Norge kan ende med boikott før nordmenn fyrer opp sankthansbålet og før FIFA har sendt svaret sitt i retur.

Det det egentlig handler om

Kommisjonen som skal presentere sine vurderinger på det ekstraordinære fotballtinget har de siste ukene jobbet med å samle inn fakta for å komme med sin analyse og anbefalinger.

Jeg har vært en av dem de har snakket med og i mitt innlegg tok jeg for meg hvordan Qatar prøver å påvirke opinionen ved å infiltrere og kjøpe seg talsmenn for seg og sitt VM.

Trykket fra Qatar er massivt, men det er bare et symptom på det problemet vi står ovenfor.

Kina, Saudi-Arabia, Bahrain. Aserbajdsjan, Russland og andre land holder på på samme måten og til syvende og sist må vi stoppe opp å spørre oss selv om ikke nok er nok.

Ønsker vi at fotballen skal brukes av autoritære regimer som ikke bryr seg om menneskerettigheter og som starter egne trollfabrikker på sosiale medier for å trakassere kritikere, som oppretter falske NGOer for å spre falsk informasjon, som kjøper akademikere, journalister og fotballpersonligheter for å hvitvaske seg selv?

Går det an å føre en dialog med disse? Det er spørsmålet vi trenger svar på. Og det er det vi må ta stilling til. Ikke om norske breddeklubber taper penger på en boikott av Qatar.

PS: Likte du artikkelen? Gi et frivillig bidrag til Idrettspolitikk.no på Vipps til 95754675 eller send IPNO1 START til 2030 for månedlig bidrag på kr. 49,- eller IPNO2 til 2030 for enkeltbidrag på kr. 200,-.

Ta kontakt hvis du ønsker å bruke innhold fra bloggen eller har tips: idrettspolitikk@gmail.com.

Følg Idrettspolitikk.no på Facebook: https://www.facebook.com/idrettspolitikk/