DEBATT: Norske utøvere bør holde seg borte fra åpningsseremonien i vinter-OL i Beijing

Skrevet av Arne Melsom, nestleder i Hongkongkomiteen i Norge og Merethe Lind Jodalen, daglig leder i Den norske Tibet-komité

I februar neste år får våre vinteridrettsutøvere en unik sjanse til å sette dagsorden og gi diktaturets mange ofre den oppmerksomheten de fortjener.

Kinas diktatur, ledet av Xi Jinping, utfordrer i stadig økende grad verdiene som kommer til uttrykk gjennom FNs menneskerettighetserklæring og de tilhørende konvensjonene som skal sikre sivilbefolkningen mot overgrep.

Utøverne som gisler

Det fortjener større oppmerksomhet og det kan skje i forbindelse med vinter-OL i Beijing i 2022.

Ingen av dagens utøvere hadde noen innflytelse over beslutningen om å legge vinter-OL til Beijing, da beslutningen ble tatt i 2015.

Det ble besluttet av IOC og det var 44 IOC-medlemmer som sviktet da Beijing fikk tildelt lekene.

Mange utøvere er opplagt havnet i en uforskyldt skvis mellom ønsket om å få utøve sitt yrke og samvittighetsspørsmål rundt deltagelse.

Idrettstopper som Maren Lundby, Johannes Høsflot Klæbo, Johannes Thingnes Bø og Kjetil Jansrud har vist en gledelig interesse for mer informasjon om menneskerettighetssituasjonen i Kina.

Ønsker dialog

Så langt har likevel ikke Idrettsforbundet, Olympiatoppen eller Utøverkomiteen svart på initiativ om en dialog med organisasjoner som våre, som vil gi overgrepenes ofre en stemme.

Vi håper at dette vil endre seg. Det kan ikke være slik at man overser ofrenes fortellinger fordi overgriperen ikke er med i dialogen. En slik form for nøytralitet hører ingen steder hjemme i Norge.

Vi har å gjøre med et regime som står bak tortur og masseinternering av minoritetsgrupper vest i Kina, opptrapping av overgrep mot tibetanere, og fengsling av samtlige ledende forkjempere for frihet i Hongkong.

Da sommer-OL ble arrangert i Beijing i 2008, brøt regimet alle løfter om mer frihet til sin befolkning, både før lekene startet og mens de pågikk.

Det hersker ingen tvil om at det viktigste motivet for regimet med å arrangere et nytt OL er propaganda.

Oppmerksomhet og omtale av selve gjennomføringen av OL skal ta søkelyset bort fra de grove bruddene mot befolkningens menneskerettigheter. Dette er sportsvasking.

Boikott åpningsseremonien!

Det er urimelig å tillegge utøverne et eneansvar i møtet med sportsvaskingen. Oppgjøret med regimet som står bak de grove overtrampene mot menneskerettigheter er først og fremst et ansvar for våre folkevalgte og myndigheter.

Med et overveldende flertall vedtok Europaparlamentet (EP) 8. juli en resolusjon om en diplomatisk boikott av lekene. En tilsvarende oppfordring om en diplomatisk boikott ble vedtatt enstemmig av Underhuset i Storbritannia en uke senere.

Hvordan kan våre olympiere best forvalte sitt ansvar som forbilder i denne situasjonen? Konklusjonen som våre olympiere bør lande på, er å avstå fra deltagelse i lekenes to propagandaøvelser: åpningsseremonien og avslutningsseremonien.

Dette er arenaer der utøverne av samvittighetsgrunner kan og bør sette ned foten, og utebli fra. Da kan kanskje suksess i konkurransene i sporet, på isen, i bakken og på standplass gi et vedvarende søkelys gjennom lekene på bakgrunnen for fraværet på disse seremoniene: støtten til grunnleggende menneskerettigheter.

Særlig vellykket vil det bli hvis våre utøvere får med seg mange av sine venner fra andre nasjoner i en boikott av åpningsseremonien.

Samtidig må utøverne kunne forvente at deres reaksjoner får støtte fra politisk hold i Norge.

Sammen med våre folkevalgte bør idretten derfor kreve en diplomatisk boikott, som innebærer at representanter for regjering og kongehus holder seg hjemme under OL.

Norske forbilder

I sitt knefall for diktaturet Kina omtaler vår regjering Kinas utvikling som en “utvikling uten sidestykke», altså i positiv forstand.

Heldigvis kom det i februar i år et tverrpolitisk opprop signert toppene blant norske ungdomspolitikere. I oppropet bes regjeringen ta avstand fra dokumentet der denne og lignende formuleringer inngår.

Helstøpte mennesker er det rom for i alle hjørner av det norske samfunnet.

I februar neste år og i månedene fram dit får våre fremste vinteridrettsutøvere muligheten til å gi sitt bidrag ved å slutte seg til protestene mot de omfattende menneskerettighetsbruddene i Kina. Slike forbilder kan Norge aldri få for mange av.