Nordiske fotballforbund sender nytt Qatar-brev til FIFA

Onsdag første september sendte de seks nordiske fotballforbundene et nytt brev til FIFA der de ber FIFA om å øke presset på Qatar for å bedre forholdene til fremmedarbeiderne der.

Bakgrunnen er den siste Amnesty-rapporten som viser at over 15.000 fremmedarbeidere har dødd siden Qatar fikk mesterskapet.

Oppjusterer dødstallene

Det vakte stor oppsikt da den engelske avisen The Guardian tidligere i år skrev at 6.500 fremmedarbeidere har dødd i Qatar siden 2010.

Artikkelen bidro til et voldsomt engasjement på grasrota i flere europeiske land og førte blant annet til at Norges fotballforbund (NFF) måtte avholde ekstraordinært fotballting for å avgjøre om Norge skulle boikotte fotball-VM i Qatar eller ikke. Forslaget om boikott ble nedstemt.

The Guardian tok forbehold om det eksakte tallet på døde fremmedarbeidere fordi de kun hadde konsentrert seg om fremmedarbeidere fra et begrenset antall land og fordi de mente at det var store mørketall.

Tallet Amnesty i dag presenterer er over dobbelt så høyt som tallet The Guardian serverte.

I Amnestys ferske rapport står det blant annet:

«Amnestys analyse fra en rekke kilder indikerer at dødsfall blant fremmedarbeidere er uforklarlig høye. Offisiell statistikk i Qatar viser at over 15.021 ikke-qatarer – i alle aldre og i alle yrker – døde i tidsrommet 2010 til 2019, men at forklaringen på dødsårsak er upålitelig fordi det ifølge Amnesty ikke er etterforsket»

Krever ytterligere tiltak

I brevet henviser de nordiske forbundene til Amnesty-rapporten og ber FIFA skjerpe innsatsen for fremmedarbeiderne i Qatar. De krever også at dialogen mellom de nordiske forbundene og Qatar opprettholdes. Brevet er sendt til FIFAs generalsekretær Fatma Samoura. Det som skiller dette brevet fra brev som de nordiske og skandinaviske forbundene har sendt før er at de er undertegnet av forbundenes generalskretærer.

Les brevet fra de nordiske forbundene her.

letter_fatma-samoura_nordic-gs

Sendt brev før

Det er med andre ord ikke første gang forbundene sender brev til FIFA. I mai 2020 sendte de skandinaviske forbundene i tur og orden et brev til FIFA der de ba om svar på en rekke spørsmål om Qatar. Det svaret fikk de svar på 7. mai og var undertegnet av FIFAs generalsekretær Fatma Samoura.

Les FIFAs svar her:

fifa-svar-til-norge-sverige-og-danmark

Pressede forbund

Den 27. april sendte fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt brev til FIFA-president Gianni Infantino og generalsekretær Fatma Samoura med kopi til UEFA der de ba om svar på en rekke spørsmål knyttet til Qatar.

De fulgte etter det svenske og danske forbundet som like før hadde sendt brev med de samme problemstillingene.

Les NFF-brevet her.

Årsaken var da det massive presset mot de tre forbundene fra hjemlige supportere, et grasrotopprør som startet i Norge og som førte til en t-skjorteaksjon fra det norske landslaget i starten på VM-kvalifiseringen og til at NFF skal ha ekstraordinært fotballting 20. juni for å stemme over VM-deltagelse i Qatar.

I forbindelse med det ekstraordinære fotballtinget skal en egen Qatar-kommisjon legge fram konsekvensene av en eventuell VM-boikott.

Mange spørsmål

Spørsmålene NFF sendte i slutten av april er blant andre:

* Hvilke reformer kan Fifa dokumentere at Qatar har startet for å sikre arbeidernes rettigheter og sikkerhet?

* Hvordan overvåker Fifa om disse reformene faktisk iverksettes?

* Hvordan sikrer Fifa at reformene ikke blir reverserte, og hvordan kan Fifa sikre varig endring i Qatar også etter VM i 2022?

* Hvordan vil Fifa sørge for at pressen får tilgang i Qatar fram mot turneringsstarten, og under turneringen, og hvordan vil Fifa sikre at alle journalistenes sikkerhet og pressefrihet er ivaretatt?

* Vil supportere og spillere ha frihet til å uttrykke seg under VM, som ved markeringer etc?

* Hvordan kan Fifa forsikre seg om at kvinnelige migrantarbeidere får ivaretatt sine rettigheter?

* Hva er gjort for å sikre at homofile og andre seksuelle minoriteter skal føle seg trygge som deltakere eller gjester i VM, og hva har Fifa gjort for å fremme ikke-heterofiles rettigheter i Qatar generelt?

Få konkrete svar

I svarbrevet som er på fire sider er det ramset opp en rekke tiltak som er satt i gang de siste årene og som skal bedre fremmedarbeidernes kår i Qatar og det ramses opp en rekke tiltak som skal settes i verk fram til VM starter i november 2022. Men det nevnes ingen konkrete resultater av disse tiltakene.

Alt henvises til i generelle former, men på ett sted i brevet er de veldig konkrete. Det gjelder døde fremmedarbeidere på VM-anleggene.

I brevet skriver Fatma Samoura at siden 2014 er det kun tre fremmedarbeidere som er døde på VM-anleggene og totalt 35 fremmedarbeidere som er tilknyttet byggingen av VM-anlegg, men ikke når de var på jobb.

Generalsekretær Fatma Samoura har vært svært opptatt med sandfotball-VM i Russland den siste måneden og det er usikkert hvor lang tid hun trenger for å sette seg inn i det nye initiativet til de nordiske forbundene.

PS: Likte du artikkelen? Gi et frivillig bidrag til Idrettspolitikk.no på Vipps til 95754675 eller send IPNO1 START til 2030 for månedlig bidrag på kr. 49,- eller IPNO2 til 2030 for enkeltbidrag på kr. 200,-.

Ta kontakt hvis du ønsker å bruke innhold fra bloggen eller har tips: idrettspolitikk@gmail.com.

Følg Idrettspolitikk.no på Facebook: https://www.facebook.com/idrettspolitikk/