KOMMENTAR: Kruttsterkt fra Økokrim-sjefen i Qatar-debatten

To ganger på en uke har Økokrim-sjef Pål T. Lønseth sagt at Norges fotballforbund (NFF) bør boikotte fotball-VM i Qatar hvis Norge kvalifiserer seg. Det er kraftig kost og flytter debatten inn i en ny sfære.

Jeg våger påstanden om at dette vil endre Qatar-debatten og synet på idretten for all framtid.

Økokrim engasjerer seg i Qatar-spørsmålet

Økokrim-sjef Pål K. Lønseth uttalte seg først om Qatar-boikott til VG i slutten av oktober og sa da, blant annet:

– Ut fra kriminalitetsforebygging er det åpenbart at Norge bør boikotte Qatar- VM. Hele fotballverden burde det, sier Lønseth.

– Korrupsjon må få en konsekvens. Hvilken annen bransje i denne verden kan vi se store penger være involvert i kontraktstildelinger – uten at det får konsekvens, spør Økokrim-sjefen retorisk.

– Som sjef for Økokrim har jeg også ansvar for å forebygge kriminalitet. Derfor ser jeg det som min plikt å si at Norge ikke burde delta i dette. Hvis Qatar-VM går som normalt, uten konsekvenser, vil det gi en økt risiko for at også tildelingen av fremtidige arrangementer kan bli utsatt for korrupsjon.

Til fotballmagasinet Josimar fulgte Pål K. Lønseth opp i begynnelsen november med å kritisere dem som mener at man må delta i VM for å påvirke Qatar og FIFA.

– Det funker ikke. Har det vært korrupsjon og arrangementet gjennomføres, da vil noen profitere. Det er bare én måte å markere seg på: å ikke delta.

– Jeg opplever at debatten rundt korrupsjon ikke er tatt, sier han.

Dette er kruttsterk kost for dem som deltok i boikottdebatten i sommer og er synspunkter som ville påvirket debatten den gang og særlig gitt ammunisjon til dem som ønsket boikott. Men det skjedde ikke.

Personlig tror jeg at sannsynligheten for boikott er lik null, men argumentene som Lønseth kommer med bidrar til en annen tilnærming til dette spørsmålet enn det vi har sett tidligere og kan bidra til endringer i fotballen og resten av norsk idrett på lenger sikt.

Her er tre grunner til det.

Politiet får jobben gjort

Argumentet om at Qatar fikk VM ved å begå kriminalitet (korrupsjon) er gjemt bort i debatten om hva som burde være etterspillet av tildelingen av mesterskapet. I hvert fall i Norge.

Følger vi argumentet til Økokrim-sjefen, holder det ikke å ta avstand fra korrupsjon, man må aktivt handle for å vise at man tar korrupsjon på alvor og for å stoppe den.

Noen vil sikkert argumentere også denne gang om at Norges bidrag ikke vil monne siden vi ikke er en stormakt i fotball. Det er et vanlig argument for dem som ikke ønsker at sine egne handlinger skal få konsekvenser for en selv.

Qatar-utvalget, som sterkt bidro til at det ikke ble boikott av Qatar, avfeide korrupsjonsspørsmålet med en vag setning om at mediene hadde påstått at VM var tildelt på korrupt vis. Dette er vanlig i idrettskretser.

Man tar ikke alvorlige beskyldninger på alvor og det er først når politiet starter etterforskning at det begynner å bli vei i vellinga.

FIFA-skandalen i 2015 skyldes effektivt politiarbeid. Avsløringene av de store dopingskandalene de siste årene skyldes effektivt politiarbeid. Fallet til noen av de mektigste politikerne i den olympiske bevegelse de siste årene skyldes effektivt politiarbeid.

Med andre ord er Økokrims inntreden i denne debatten et signal om at idretten bør frykte politiet hvis de er med på noe som er galt. Også i Qatar-saken.

Qatar-saken dreier seg ikke kun om tildelingen av mesterskapet, men også om hva man har vært med på i etterkant og som kan ha bidratt til at Qatar fikk beholde VM til tross for alle anklagene om korrupsjon og brudd på menneskerettigheter

Det hadde vært interessant å høre Økokrimsjefens syn på dem som har mottatt penger av Qatar for å dekke over brudd på menneskerettigheter eller som aktivt har forsvart VM-vertskapet i samarbeid med Qatar. Har de dekket over korrupsjon?

Idrett som næringsvirksomhet

Et annet poeng som fotballen og resten av norsk idrett bør legge seg bak øret i denne sammenheng er Økokrim-sjefens oppfatning av idretten som en hvilken som helst annen næringsvirksomhet.

Dette er sikkert en påstand som idretten vil benekte. De vil hevde at de er en frivillig organisasjon som trenger momsfritak og ekstra bevillinger over statsbudsjettet for å tette etterslepet på anlegg.

Men fotballen er i en særstilling fordi den generer enorme summer og mesteparten kommer fra FIFA-systemet eller fra medieavtaler med fantasisummer.

Gulroten er selvsagt VM og alle de pengene som det fører med seg. Følg penga er ofte et godt råd for journalister og politietterforskere hvis man skal finne ut hva som er galt.

Med Økokrim-sjefens definisjon av fotballbusinessen er det en viss sjanse for at de økonomiske disposisjonene i idretten vil bli satt mer søkelys på i tiden framover. Og det er nesten ironisk at årsaken er fotballens dårlige håndtering av Qatar-saken.

Grasrotas forsvarer

Et siste moment som kan bidra til et linjeskift i denne saken er at Økokrim gir alle dem som ønsket boikott av VM i Qatar rett og på den måten bidrar med vann på mølla til dem som engasjerte seg på grasrota for å få NFF til å boikotte mesterskapet.

Makta har i denne sammenheng stilt seg på grasrotas side og det kan bidra til ytterligere trøkk på NFF. Ikke bare i denne saken, men på generelt grunnlag fordi anklagene denne gangen er så alvorlige og støttespilleren er så mektig.

Det store paradokset i denne saken er at NFFs forsøk på å feie Qatar-spørsmålet under teppet i lengre tid har bidratt til at de nå står midt i stormen i Qatar-debatten og at de internasjonalt må svare for at vaktbikkja mot økonomisk kriminalitet i Norge oppfordrer alle fotballforbund over hele verden til å boikotte VM i Qatar.

Likte du artikkelen? Gi et frivillig bidrag til Idrettspolitikk.no på Vipps til 95754675 eller send IPNO1 START til 2030 for månedlig bidrag på kr. 49,- eller IPNO2 til 2030 for enkeltbidrag på kr. 200,-.

Ta kontakt hvis du ønsker å bruke innhold fra bloggen eller har tips: idrettspolitikk@gmail.com.

Følg Idrettspolitikk.no på Facebook: https://www.facebook.com/idrettspolitikk/