UNDERSØKELSE: Er du villig til å betale for innhold på Idrettspolitikk.no?

Idrettspolitikk.no har planer om å satse litt større og en abonnementsløsning vil bidra til stabile inntekter.

Til nå har publiseringene kommet med ujevne mellomrom, men responsen og tilbakemeldingene er stort sett svært positive og til tider overveldende.

Til tross for at innholdet er noe så «sært» som idrettspolitikk og drives på fritiden har den stadig økende lesertall og har blitt en viktig stemme i det offentlige ordskiftet om idrett og politikk, både med sitatsaker og Andreas Selliaas blir brukt kommentator og/eller ekspert i de fleste nyhetsmedier i Norge. Vi tror det er et marked for en side som Idrettspolitikk.no.

Derfor ser vi nå på mulighetene for å gjøre idrettspolitikk.no til en enda viktigere stemme med en ny nettside og med flere artikler og kommentarer. Det krever inntekter.

Vi ønsker derfor at tar deg ett minutt og svarer på denne undersøkelsen (den er ikke forpliktende):

https://sv.surveymonkey.com/r/HWHBYP6