KOMMENTAR: Den samme gamle visa: Utøverne straffes – lederne går fri

Hva er det som gjør at IOC og olympiske forbund straffer russiske og hviterussiske utøvere og lar lederne går fri? Det kan ikke være noe annet enn feighet og ansvarsfraskrivelse. Og det viser at man ikke skjønner hvordan Putin har brukt idretten.

Det norske styremedlemmet i den internasjonale olympiske komité (IOC) Kristin Kloster Aasen sa til VG denne uken at det ikke er tema å endre anbefalingen om å utestenge russiske og hviterussiske utøvere fra internasjonal idrett.

Putins øyner og ører

– Dette handler om krigen i Ukraina. Vår vurdering fra februar står ved lag, sa Kloster Aasen til VG.

Hun sa ingenting om de russiske medlemmene i IOC, heller ikke noe om lederne i den russiske olympiske komité eller i de forskjellige olympiske særforbundene.

De får stort sett fortsette som før, selv om det er krig i Ukraina og selv om de fleste av disse lederne har vært Vladimir Putins øyne, ører og påvirkere i internasjonal idrett i mange år.

Idrettsutøverne gir Russland et kvantitativt mål på Russlands storhet gjennom medaljer og pallplasseringer. Idrettslederne er etterretningsapparatets forlengede arm.

Kynisk bruk av idretten

Idrettspolitkk.no har tidligere skrevet om hvordan Vladimir Putin aktivt har brukt idretten for å få internasjonal innflytelse og for å skape støtte på hjemmebane.

Et gjennomgående trekk er at forbund som har et sterkt innslag av russere eller ledere som kan karakteriseres som russervennlige er de som har vært sist ute med sanksjoner overfor Russland og/eller er de som har vært mildest i klypa.

Akkurat slik Russland har ønsket det.

Dette var et gjennomgående trekk etter avsløringene av den store dopingskandalen i Sotsji-OL og det samme ser vi nå etter Russlands angrep på Ukraina.

Systematisk gjennomgang av russiske ledere

Den tyske journalisten Jens Weinreich har gått mer systematisk til verks og analysert sanksjonene til over 100 internasjonale idrettsorganisasjoner: IOC, 40 olympiske internasjonale særforbund, 35 særforbund som er anerkjente av IOC og som håper å komme med i OL, 30 europeiske forbund med olympisk status og flere paraplyorganisasjoner.

Den totale oversikten finner du på Play the Games hjemmesider.

Bildet som danner seg, er dystert.

Gjennomgående er det utøverne fra Russland (og Hviterussland) (selv russiske hester!) som blir suspendert og utestengt, mens lederne går fri og kan oppføre seg nesten som før.

Knapt noen nasjonale forbund fra Russland og Hviterussland er blitt suspendert. Heller ikke IOC har utestengt de nasjonale olympiske komiteene (NOC) i de to landene (selv om Hviterussland er pålagt begrensinger på et tidligere tidspunkt).

Kun syv av 40 olympiske forbund har suspendert ledere fra de to landene (aking, bob og skeleton, skiskyting, kanopadling, sportsklatring, friidrett og rugby).

Kun syv av 40 olympiske forbund har suspendert nasjonale forbund (bob og skeleton, skiskyting, sportsklatring, tennis, friidrett, rugby og triatlon).

Hviterussland er ikke medlem av alle de olympiske forbundene og i noen tilfeller er det gjort forskjell på Russland og Hviterussland.

I fotball og basketball er Russland utestengt, men ikke Hviterussland, for eksempel.

IOC leder an

Svært mange forbund var i villrede om hva de skulle gjøre med russiske (og hviterussiske) utøvere da krigen brøt ut. Mange forbund er helt avhengig av økonomisk støtte fra IOC og vil ikke havne i unåde hos dem.

Mange ventet derfor på IOCs beslutning. De kom med sine anbefalinger 28. februar 2022. Det førte til at de fleste forbund tok stilling til konflikten.

IOCs ga bare anbefalinger og kom ikke med noe ultimatum. Anbefalingene dreide seg om å ikke avholde konkurranser i Russland og Hviterussland og å nekte utøvere å ledere å delta på internasjonale konkurranser.

MEN: IOC anbefalte ikke permanent ekskludering av ledere fra de Russland og/eller Hviterussland.

Det betyr blant annet at en av Vladimir Putins sterkeste støttespillere, Jelena Välbe, kan stille til gjenvalg til styret i det internasjonale skiforbundet (FIS) i mai i år, mens russiske langrennsløpere nektes deltagelse i renn på ubestemt tid.

Det betyr også at de to russiske IOC-medlemmene Jelena Isinbajeva, som har bidratt til lovgivningen i Russland som gjør at Putin kan sitte som president i Russland i lang tid framover, og Sjamil Tarpitsjev, som også er president i det russiske tennisforbundet, kan delta på møter med Kristin Kloster Aasen, mens russiske OL-utøvere går en usikker tid i møte.

Heller ikke de to æresmedlemmene Vitalij Smirnov og Aleksander Popov er omfattet av sanksjoner og kan sitte på tilhørerplass på neste IOC-kongress sammen med det norske æresmedlemmet Gerhard Heiberg.

Ei heller har alle de russiske lederne som sitter i de forskjellige kommisjonene og komiteene i den olympiske bevegelse har fått særlige begrensinger.

Skyver utøverne foran seg

Idrettsledere over hele verden fremholder i alle sine festtaler at de er der for idrettsutøverne. Men nok en gang ser vi eksempel på at idrettsledere skyver utøverne foran seg og skåner seg selv.

Idrettspolitikk.no har tidligere forsvart utestengelse av russiske utøvere fordi de har blitt brukt av Vladimir Putin som propagandavåpen. Men utøverne må ikke ofres for at lederne skal slippe problemer.

Og ved å skåne lederne viser man at man ikke har skjønt hvordan Putin har operert. Det er de russiske lederne og dens lakeier som har bidratt til at Putin har kunnet bruke idretten for å konsolidere sin makt i Russland og i idretten.

Den eneste måten idretten kan gå fri fra dette maktmisbruket er å koble Putin helt fra den internasjonale idretten. Det skjer ikke før de russiske lederne blir kastet ut.

Illustrasjonsbilde: Pressen flokker seg rundt Aleksej Sorokin og Aleksander Alajev når de ankommer FIFA-kongressen i Doha, Qatar. Ingen kunne nekte han å delta. Foto: Andreas Selliaas.

PS: Likte du artikkelen? Gi et frivillig bidrag til Idrettspolitikk.no på Vipps til 95754675 eller send IPNO1 START til 2030 for månedlig bidrag på kr. 49,- eller IPNO2 til 2030 for enkeltbidrag på kr. 200,-.

Ta kontakt hvis du ønsker å bruke innhold fra bloggen eller har tips: idrettspolitikk@gmail.com.

Følg Idrettspolitikk.no på Facebook: https://www.facebook.com/idrettspolitikk/