Kripos avslo henvendelser fra russisk sikkerhetstjeneste om idrettsarrangementer i Russland

Idrettspolitikk.no. To ganger siden 2019 har russisk sikkerhetstjeneste (FSB) (tidligere KGB) spurt norske politimyndigheter om de kan utveksle informasjon i forbindelse med idrettsarrangementer i Russland. Det har det ikke blitt noe av.

Ønsker samarbeid om fotball-EM

I desember 2019 fikk Politidirektoratet en henvendelse fra FSB der de ber om et samarbeid om utveksling av sikkerhetsinformasjon i forkant av fotball-EM i 2020.

Det viser et brev Idrettspolitikk.no har fått tilgang til.

Brevet ble sendt videre fra Politidirektoratet til Kripos med kopi til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Kripos mente at et slikt ekstraordinært samarbeid ikke var nødvendig.

– Kripos sin anbefaling var at vi ikke inngikk noe særskilt samarbeid med FSB, men at vi heller burde bruke allerede etablert informasjonskanal via National Football Information Point (NFIP) og Europol ved eventuell deling av relevant informasjon, sier avdelingsleder fellesoperative tjenester i Kripos, Ole Jørgen Arvesen til Idrettspolitikk.no.

Fire EM-kamper i St. Petersburg

Bakgrunnen for henvendelsen, slik FSB presenterer den, var sikkerhetstiltak i forbindelse med kampene som skulle spilles i St. Petersburg.

Fotball-EM skulle i 2020 arrangeres i elleve byer i elleve land og tre av gruppekampene og en av kvartfinalene ble lagt til St. Petersburg i Russland.

På grunn av koronapandemien ble EM flyttet til 2021.

Da brevet ble mottatt i Politidirektoratet var det ennå ikke klart om Norge ville kvalifisere seg til fotball-EM. Samtidig fremgår det ikke av brevet at henvendelsen dreier seg om borgere i Norge. Tvert imot referer brevet til borgere i UEFA-land.

Starten på brevet som den russiske sikkerhetstjenesten (FSB) sendte til Politidirektoratet 18. desember 2019 der de ber om omfattende samarbeid med norske politimyndigheter.

I brevet fra FSB står det blant annet at Russland ønsker å:

  • forhindre at medlemmer av internasjonale terrororganisasjoner kommer seg til Russland fra Norge for å utføre høyprofilerte terrorangrep
  • forhindre at utenforstående bidrar til protester i den russiske befolkningen
  • forhindre at utenforstående bruker interetniske og interreligiøse forhold til å destabilisere Russland
  • forhindre kriminalitet
  • forhindre ulovlig innvandring
  • identifisere personer som er mistenkt for medvirkning til terrorisme, ekstremisme og/eller annen antikonstitusjonell virksomhet

Det er vanlig at sikkerhetstjenester i forskjellige land deler informasjon i forbindelse med store idrettsarrangementer.

Samtidig er Russland kjent for å bruke idretten som arena for å samle informasjon som kan påvirke deres sikkerhetspolitiske situasjon og å bruke idretten for å påvirke naboland og idrettsorganisasjoner.

– Kripos delte ikke noe informasjon

At Kripos og norske politimyndigheter ikke ønsket et slikt ekstraordinært samarbeid i forbindelse med fotball-EM i 2021 begrunnes med at Norge ikke deltok i EM og koronapandemien.

– Kripos delte ikke noe informasjon i løpet av mesterskapet som ble avholdt i 2021. At Norge ikke deltok og koronapandemien var en begrensende faktor for tilreisende fra Norge, samt antall tillatte supportere på fotballkampene gjorde at Norges interesser i og rundt dette mesterskapet var svært begrenset, sier Arvesen.

Arvesen sier at han ikke er kjent med at FSB og Russland har et regelmessig samarbeid når det gjelder idrettsarrangementer.

Uaktuelt å samarbeid i dagens situasjon

Men han bekrefter at Kripos mottok en henvendelse fra FSB, via POD, i januar 2022 der de også ble spurt om de hadde informasjon om personer som kunne utgjøre en kriminalitetstrussel mot idrettsarrangementer i Russland i 2022.

– Med bakgrunn iblant annet den sikkerhetspolitiske situasjonen ønsket ikke POD å svare FSB på henvendelsen, sier Arvesen.

På grunn av krigen i Ukraina ble St. Petersburg fratatt Champions League-finalen i 2022.

Illustrasjonsbilde: Krestovsky Stadion i St. Petersburg der Champions League-finalen i 2022 egentlig skulle vært arrangert. Foto: Andrew Shiva/Wikipedia 

PS: Likte du artikkelen? Gi et frivillig bidrag til Idrettspolitikk.no på Vipps til 95754675 eller send IPNO1 START til 2030 for månedlig bidrag på kr. 49,- eller IPNO2 til 2030 for enkeltbidrag på kr. 200,-.

Ta kontakt hvis du ønsker å bruke innhold fra bloggen eller har tips: idrettspolitikk@gmail.com.

Følg Idrettspolitikk.no på Facebook: https://www.facebook.com/idrettspolitikk/