IOCs virkelige problem

Omdømmeproblemer?Gerhard Heiberg hevder at IOCs den siste tiden har hatt omdømmetap på grunn av doping, russiske homolover og spørsmålet om korrupsjon og at omdømmet i dag…

View More IOCs virkelige problem