Nå sitter sjeiken på bakrommet og styrer IOC

Ekstra Bladet/Idrettspolitikk.no: Når IOC nå skal fylle sin kvote på IOC-representanter på sesjonen i Lausanne 26. juni, sitter den mektige kuwaitiske sjeiken Ahmad al-Sabah på bakrommet og bestemmer hvem som skal velges.

Sjeiken er tilbake!

LES OGSÅ: IOCs nye ansikt: Tvilsomme personer velges inn i IOC

Sjeik Ahmad al-Sabah har i mange år vært ansett som den mektigste idrettspolitikeren i verden og har gått under navnet The Kingmaker, blant annet fordi han sto bak valget av IOC-president Thomas Bach i 2013.

På grunn av sterke korrupsjonsanklager har sjeiken måtte tre til side fra mange av sine internasjonale verv, men nå tyder mye på at han er i ferd med å manøvrere seg inn i maktposisjoner igjen ved hjelp av stedfortredere.

Sjeik Ahmad Al-Sabah, som tilhører den kuwaitiske kongefamilien og har vært OPEC-leder og hatt mange ministerposter i Kuwait, var for tre år siden blant annet medlem i IOC, visepresident i FIFA, president i Den asiatiske olympiske komité (OCA), var leder for Forbundet av olympiske komiteer (ANOC), var president i Det asiatiske håndballforbundet (AHF) og visepresident i Det internasjonale håndballforbundet (EHF).

Faksimile Ekstra Bladets sak om den mektige sjeiken fra Kuwait.

Bestikkelser

Men i 2017 startet nedturen. Da avslørte statsadvokaten i Brooklyn at et medlem av FIFAs revisjonskomité (Audit & Compliance Committee), Richard Lai, som også var president i fotballforbundet i Guam, hadde mottatt mer enn 850.000 dollar i bestikkelser i tidsrommet 2009 til 2014.

Pengene kom fra en gruppe ledere knyttet til FIFA, Det asiatiske fotballforbundet (AFC) og Den asiatiske olympiske komité (OCA) og Det kuwaitiske fotballforbundet (KFA).

Sjeik Ahmad er ikke navngitt i rettsdokumentet fra Brooklyn, men det ble raskt kjent at mistenkt No. 2 (Suspect No. 2) var sjeiken fra Kuwait.

Bakgrunnen for bestikkelsene var å påvirke FIFA-presidentvalget i 2011 og presidentvalget i AFC i 2013. Presidentvervet i AFC ga på den tiden automatisk plass i FIFAs eksekutivkomité (det som i dag er FIFA Council).

Suspendert seg selv

Vitnemålet til Richard Lai og anklagen til statsadvokaten i Brooklyn fikk sjeik Ahmad til å frasi seg alle vervene i internasjonal fotball, også styrevervet i FIFA og til at han har suspendert seg selv som IOC-medlem og fra ledervervet i ANOC.

Sjeiken unngår også å reise til land som har utleveringsavtale med USA.

Men han sitter fortsatt som president for OCA og det er dette vervet som er basen for hans tilbakekomst som «kongemaker» i internasjonal idrett.

Som Ekstra Bladet tidligere har avslørt har flertallet av de ti nye IOC-medlemmene enten en broket fortid eller har ingenting med idrett og gjøre. Og flere av dem har tette bånd til sjeiken.

I 2013 var sjeik Ahmad helt sentral i valget av IOC-president Thomas Bach. IOC-presidenten har aldri tatt avstand fra sjeiken, til tross for alle anklagene mot ham.

Og ved flere anledninger det siste året har de to også vært tilstede på flere arrangementer i den olympiske familie. Da har sjeik Ahmad representert OCA.

Interim-presidenten i ANOC (som organiserer alle de olympiske komitéene i verden), Robin E. Mitchell fra Fiji, er en sterk alliert med sjeik Ahmad og ble i 2017 valgt inn IOCs eksekutivkomité. Han har sittet i IOC siden 2015.

LES OGSÅ: Kuwait-konspirasjonen 2.0

Avviser alle anklager

Sjeik Ahmad har avfeid alle anklager mot ham og sagt at det kun er et tidsspørsmål før han er tilbake som president i ANOC og som menig medlem i IOC. Da vil begge de to mektigste herrene i ANOC ha plass i IOC.

IOC-kandidatene som er foreslått i år, Matlohang Moiloa-Ramoqopo (Lesotho) og Mustapha Berraf (Algerie), sitter begge Den afrikanske olympiske komité (ANOCA) og sitter begge i eksekutivkomiteen i ANOC. De har også tette forbindelser til sjeik Ahmad.

Men det stopper ikke der.

Sjeik Ahmad var før suspensjonen i IOC leder for Olympic Solidarity Commission, en kommisjon som gir milliarder av kroner i støtte til fattige deler av verden.

Dette fondet er det nå Mitchell som leder i sjeik Ahmads fravær. I komiteen for Olympic Solidarity sitter også Mustapha Berraf og Spyros Capralos. Sistnevnte har tidligere vært utestengt fra den olympiske bevegelse på grunn av korrupsjon.

Tidligere avsløringer

I 2016 avslørte Ekstra Bladet et enormt renkespill i internasjonal idrett, der sjeik Ahmad sto helt sentralt. I den omfattende gjennomgangen av materialet Ekstra Bladet hadde tilgang på gikk fire personer igjen og med svært tette bånd til hverandre.

To av disse var sjeik Ahmad og Husain al-Musallam. Musallam er generaldirektør i OCA og visepresident i Det internasjonale svømmeforbundet (FINA) og er som sjeiken fra Kuwait.

En annen av de fire var Patrick Hickey fra Irland som har hatt en sentral plass i IOC i mange år og var inntil han ble tatt for billettsvindel i Rio i 2016 president i Den europeiske olympiske komité (EOC).

Alle tre satt sammen i Olympic Solidarity Commission. Den fjerde personen var sjeik Ahmad Al-Sabahs bror.

I den omfattende reportasjeserien om maktkampen i Kuwait avdekket Ekstra Bladet at disse personene brukte organisasjonene ANOC, OCA og EOC som sin egen butikk der de disponerte nesten 500 millioner dollar av IOCs solidaritetsfond over en fireårsperiode.

Saken fortsetter under bildet.

Ekstra Bladet og Idrettspolitikk.no i samtale med lederen for kontroll og konstitusjonskomitéen i parlamentet i Kuwait i 2016. Foto: Andreas Selliaas.

Pengene brukte de til å skaffe seg innflytelse i nasjonale olympiske komitéer og i internasjonale forbund og for å ha kontroll på hvem som for eksempel velges inn i IOC.

I den samme reportasjeserien ble det også avslørt at sjeik Ahmad i 2006 inngikk en avtale med myndighetene i Kuwait om at hovedkvarteret til OCA skulle ligge i Kuwait City.

Avtalen innebar disposisjon av store landområder, der det ble bygget et stort kjøpesenter og at alle ansatte i OCA fikk diplomatisk immunitet. Det ble også dokumentert at OCA hvitvasket penger og brukte kjøpesenteret som skalkeskjul for ikke-olympisk virksomhet.

Det er fra dette hovedkvarteret av bestikkelsene til Richard Lai har kommet fra.

Da myndigheten i Kuwait ikke ville forlenge leieavtalen med OCA og etter at det ble avslørt at sjeik Ahmad sto bak et fiktivt statskupp på emiren av Kuwait og ydmykende måtte si unnskyld på riksdekkende tv i Kuwait, satt han i gang en storstilt hevnaksjon for å straffe Kuwait. Det førte til at Kuwait ble utestengt fra OL og fra en mengde internasjonale særforbund.

Flere parlamentsmedlemmer, ledende politikere og grupperinger som jobbet i det skjulte for å svekke sjeik Ahmad innflytelse i internasjonal idrett var overbevist om at sjeiken misbrukte sin innflytelse i internasjonal idrett.

I brev Ekstra Bladet fikk tilgang til skrev sjeik Ahmads nærmeste støttespiller i OCA, Husain al-Musallam, til IOC 24. april 2015 der han ber om at det iverksettes sanksjoner mot Kuwait. Fra september samme år begynte internasjonale forbund å utestenge Kuwait. Det startet med FIFA, så fulgte IOC og andre forbund etter, men det kom aldri noen troverdig begrunnelse.

Nå når sjeik Ahmad er suspendert fra IOC og ANOC (og har trukket seg fra FIFA) er det OCA han bruker som maktbase for å få innflytelse i internasjonale idrett igjen, også i fotballen.

Liste med femten navn

På kongressen til det asiatiske fotballforbundet (AFC), som foregikk 6.-7. april 2019 i Kuala Lumpur i Malaysia, ble delegater presset til å stemme på Qatar-vennlige kandidater. I kulissene jobbet den omstridte sjeik Ahmad fra Kuwait.

Det viser dokumenter Ekstra Bladet og Idrettspolitikk.no sitter på.

Fredagen før kongressen sirkulerte det en liste på femten navn som den asiatiske olympiske komité (OCA) ønsket at de stemmeberettigete på kongressen skulle stemme på.

Saken fortsetter under bildet.

Listen over navn som sirkulerte på AFC-kongressen i 2019 og som sjeik Ahmad fra Kuwait hadde distribuert.

OCA og dens ledere har flere ganger vært mistenkt og anklaget for å blande seg inn i indre anliggender i AFC og flere kilder hevder at det også skjedde denne gangen.

De femten navnene som sto på lista var på valg til flere AFC-komiteer, inkludert fem plasser til FIFAs mektige styre (FIFA Council). De fleste som sto på listen, støtter Qatars kamp om å arrangere fotball-VM alene.

Ekstra Bladet har listen med de femten navnene og en kjapp sjekk viser at alle ble valgt inn.

På kongressen ble sjeik Salman gjenvalgt som AFC-president. Han ble først valgt til president i 2013.

Sjeik Salman stilte opp som motkandidat til Gianni Infantino til vervet som FIFA-president i 2015, men han tapte. Salman er en svært kontroversiell person, blant annet fordi han er anklaget for alvorlige brudd på menneskerettighetene i sitt hjemland Bahrain.

Sjeik Ahmad satt i FIFAs styre i 2015 og var en av bakspillerne til Salman i kampen mot Gianni Infantino. Da tapte han. Nå ser det ut som han var en av vinnerne på AFC-kongressen, til tross for at han ikke har noen formelle roller i internasjonale fotball lenger.

Ekstra Bladet har informasjon om at sjeik Ahmad opererte fra et hotell i nærheten av kongresshallen. En av kandidatene som stilte til valg på kongressen og som Ahmad ikke ønsket skulle stille ble truet til å trekke seg, men han nektet.

Avsløringene om mulig stemmejuks setter ikke bare spørsmålstegn ved uavhengigheten til valgene i AFC.

Det må også ses i en større, regional sammenheng. AFC-valget styrket nemlig Qatars rolle i internasjonale fotball, i en situasjon der emiratet er offer for en regional blokade, først og fremst av Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater (UAE), og lenge har vært presset til å dele fotball-VM i 2022 med sine naboer.

I etterkant av valget i AFC og i forkant av FIFA-kongressen i Paris i begynnelsen av juni 2019, ble forslaget om å spre fotball-VM til Qatars naboland skrinlagt.

SE MINIDOKUMENTAREN OM DEN RUSSISKE VARSLEREN:

Den russiske varsleren – del I

Den russiske varsleren – del II

Den russiske varsleren del III

PS: Likte du artikkelen? Gi et frivillig bidrag til Idrettspolitikk.no på Vipps til 95754675 eller sett inn penger på kontonr. 9801.36.55871.

Ta kontakt hvis du ønsker å bruke innhold fra bloggen eller har tips: idrettspolitikk@gmail.com.

Følg Idrettspolitikk.no på Facebook: https://www.facebook.com/idrettspolitikk/