Ny rapport om undertrykking av kvinner i Qatar

Ny Human Rights Watch-rapport viser at kvinner i Qatar er utsatt for et kontrollsystem som bryter med nasjonale og internasjonale lover.

Det norske landslaget startet en kampanje for å rette søkelyset mot behandlingene av fremmedarbeiderne i Qatar. Det ble fulgt opp av det tyske, nederlandske og danske landslaget. Årsaken var rapportene om dødsfall blant fremmedarbeidere i VM-landet.

Nå har Human Rights Watch kommet med en ny rapport om behandlingen av kvinner i Qatar. Den føyer seg inn i et mønster av systematiske brudd på menneskerettighetene i Qatar.

I oktober i fjor kom Amnesty International med en rapport som viste grov mishandling av kvinnelige hushjelper, blant annet av dem som jobber hos noen av sjeikene som har ansvaret for fotball-VM.

Et av eksemplene i rapporten fra Amnesty i oktober i fjor var en hushjelp som ble vekket midt på natten og bedt om å kjøpe Red Bull til husets datter og deretter etter kun få timers søvn ble bedt om å vaske bilen til eieren før hun kjørte barna på skolen. Senere på på formiddagen krasjet hun bilen fordi hun er helt utmattet. I tillegg fikk vi historier om vold og seksuelt misbruk.

Les Amnestys rapport om mishandling av hushjelper i Qatar her.

Human Rights-rapporten som kom ut denne uken er på 103 sider og den viser at kvinner gjennom et mannlig vergesystem («male guardianship») må be om tillatelse til få gifte seg, studere i utlandet, for å få jobb i det offentlige, reise til utlandet før de har oppnådd en viss alder og for å få visse typer helsetjenester, blant annet underlivsundersøkelser. De er også forhindret fra å få foreldreretten til sine egne barn, selv når de er skilt.

Dette bryter både mot det offisielle nasjonale lovverket og internasjonal lov.

De sterke begrensningene på kvinners frihet i Qatar mener Rothna Begum gjør at kvinner har vanskeligheter med å komme seg ut av vanskelige og voldelige familieforhold. Begum er forsker i Human Rights Watch og har som spesialfelt kvinners rettigheter.

Funnene i rapporten baserer seg på en gjennomgang av 27 lover og i tillegg har Human Rights Watch gått igjennom andre reguleringer og praksiser.

Det er foretatt 73 intervjuer, blant annet 50 dybdeintervjuer med kvinner som er berørt av systemet og det er foretatt intervjuer med representanter fra regjeringen.

Regjeringen har bekreftet noen av funnene, men nekter også for noe, selv om Human Rights Watch kan bevise at praksisen eksisterer.

Les hele rapporten her.

qatar0321_web_0

PS: Likte du artikkelen? Gi et frivillig bidrag til Idrettspolitikk.no på Vipps til 95754675 eller send IPNO1 START til 2030 for månedlig bidrag på kr. 49,- eller IPNO2 til 2030 for enkeltbidrag på kr. 200,-.

Ta kontakt hvis du ønsker å bruke innhold fra bloggen eller har tips: idrettspolitikk@gmail.com.

Følg Idrettspolitikk.no på Facebook: https://www.facebook.com/idrettspolitikk/