Kun to i NFFs Qatar-utvalg går inn for boikott av fotball-VM

I dag skal leder for NFFs Qatar-utvalg Sven Mollekleiv legge fram rapporten om VM i Qatar. Idrettspolitikk.no erfarer at kun to av de fjorten i utvalget går inn for boikott.

Den 20. juni er det ekstraordinært fotballting der fotball-VM i Qatar er en av to saker som står på dagsorden.

Siden slutten av mars har et eget utvalg ledet av Sven Mollekleiv, som tidligere blant annet har bakgrunn som generalsekretær i Røde Kors og tidligere leder av NFFs etiske utvalg, intervjuet en lang rekke personer for å begrunne en boikott av fotball-VM i Qatar i 2022 eller ikke.

NFFs Qatar-utvalg ble opprettet etter et sterkt press fra grasrota i norsk fotball om boikott og etter at NFF bestemte at Qatar-spørsmålet skulle avgjøres på et ekstraordinært fotballting og ikke på det ordinære tinget som ble arrangert i mars i år.

Mandatet og sammensetningen til Qatar-utvalget har vært kritisert av flere av supportergrupperingene som ønsker boikott fordi de mener at utvalget kun er nedsatt for å trenere prosessen.

Grasrotopprøret startet etter at den engelske avisen The Guardian skrev at 6.500 fremmedarbeidere har dødd i Qatar siden landet fikk fotball-VM i 2010. I etterkant er det sådd tvil om hvor mange av disse som er døde på VM-anleggene.

Idrettspolitikk.no erfarer at tolv av fjorten i utvalget mener at en boikott verken vil påvirke FIFA eller Qatar på lang sikt og at det er viktigere for NFF å delta aktivt i FIFA i en tid da verdigrunnlaget til FIFA er under press.

To av utvalgets medlemmer har foreslått at det skal gjøres en separat vurdering av VM like i forkant av VM-start i november 2022 og at en ny beslutning om boikott da skal tas. Disse to er ikke de samme som ønsker boikott.

Utvalget skal etter det Idrettspolitikk.no erfarer være misfornøyd med regnestykket NFF har kommet med om hvilke økonomiske konsekvenser en eventuell boikott får for norsk fotball og ber om at NFF kommer tilbake med detaljer på hvordan de har kommet fram til tallene de har presentert for utvalget.

NFF skal ha stipulert med et tap på mellom 100 og 200 millioner kroner.

Norske supportere har mobilisert kraftig i denne saken og per dags dato har 59 klubber som kan delta på tinget 20. juni vedtatt boikott.

SAMMENSETNING AV UTVALGET

Sven Mollekleiv
Lang erfaring med internasjonale spørsmål, konflikter, mekling og håndtering av store, komplekse spørsmål.

Tom Høgli
Toppklubbrepresentant

Ole Kristian Sandvik
Supporterrepresentant, styremedlem Norsk Supporterallianse (NSA)

Gina Barstad
Supporterrepresentant

Erlend Hanstveit
Leder av NISO

Magnus Sverdrup
Leder seksjon internasjonal avdeling, NIF

Kjersti Løken Stavrum
Adm. direktør i Stiftelsen Tinius, samfunnsdebattant, tidligere leder av presseforbundet, styremedlem KFUM

Steinar Krogstad
LO/Fellesforbundet, erfaring internasjonalt fagforeningsarbeid

Pia Goyer
Menneskerettighetsjurist, tidligere seniorrådgiver i sekretariatet i etisk råd i Oljefondet

Tore-Christian Gjelsvik
Styreleder NFF Hordaland/leder kretsledernes arbeidsutvalg

Gro Langdalen
Styreleder NFF Akershus

Cato Haug
Styreleder Norsk Toppfotball (NTF)

Hege Jørgensen
Daglig leder Toppfotball Kvinner (TFK)

Kari Lindevik
Styreleder Divisjonsforeningen (DF)

SEKRETARIAT
Anders Hasselgård, Sekretariatsleder, utvalgsleders høyre hånd (leder seksjon internasjonalt samfunnsansvar, NFF)

UTVALGETS MANDAT

Utvalget skal utrede og vurdere hvilke virkemidler som er best egnet til å fremme menneskerettighetene i tilknytning til fotballarrangementer i land som bryter FNs konvensjoner om sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter. Virkemidler som må vurderes er tydelige krav til stater som søker arrangementer, boikottaksjoner, «on site»-markeringer og påvirkningsarbeid før, under og etter arrangementer. Vurderingene skal bygge på historiske erfaringer med ulike virkemidler.

Utvalget skal utrede og foreslå retningslinjer for hvordan NFF og hele norsk fotball  gjennomfører all fotballaktivitet (klubb og landslag) ut fra en felles og forpliktende plattform om etterlevelse og styrking av menneskerettigheter. Utvalget skal utrede og anbefale hvordan NFF og norsk fotball, sammen med norske myndigheter og norsk idrett, skal ta en enda tydeligere rolle i kampen mot såkalt sportsvasking i idretten.

Med utgangspunkt i vurderingen av virkemidler skal utvalget foreslå tiltak for norsk fotball som er best egnet til å styrke arbeidet med å forbedre grunnleggende menneskerettigheter i Qatar. En eventuell boikottbeslutning av VM i Qatar antas å ha betydelige sportslige og økonomiske konsekvenser, både for landslagene (både A- og aldersbestemte), toppklubbene og breddeklubbene. Utvalget skal belyse konsekvensene.

Saken oppdateres.

NB. Andreas Selliaas har vært intervjuet av NFFs Qatar-utvalget om sportsvasking.

PS: Likte du artikkelen? Gi et frivillig bidrag til Idrettspolitikk.no på Vipps til 95754675 eller send IPNO1 START til 2030 for månedlig bidrag på kr. 49,- eller IPNO2 til 2030 for enkeltbidrag på kr. 200,-.

Ta kontakt hvis du ønsker å bruke innhold fra bloggen eller har tips: idrettspolitikk@gmail.com.

Følg Idrettspolitikk.no på Facebook: https://www.facebook.com/idrettspolitikk/